Prvi newsletter - rad sa počiniteljima nasilja

mail
banner
Newsletter n°1 - Novembar 2017

Poštovani ,

Dostavljamo Vam naš prvi newsletter u okviru Projekta " Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10". Newsletter je realizovan u okviru projekta „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, koje provodi Udruženje „Žena BIH“ u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad že­nama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.
www.rad-sa-pociniteljima.org

 

Intervju o radu sa počiniteljima nasilja sa Gordanom Vidović direktoricom UG "Budućnost" Modriča    Možete li nam se predstaviti, i ukratko reći čime se vaša organizacija bavi?

Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče je nevladina organizacija osnovana 1996. godine, neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Organizaciju je osnovalo nekoliko žena, optimistkinja, čvrsto vjerujući u bolju budućnost bosanskohercegovačkog društva. Budućnost je vjerna svojoj primarnoj strategiji, promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava kroz prevenciju svih oblika nasilja i diskriminacije i jačanje uloge žena u javnom i političkom životu.

Opširnije

 

Iskustva stručnjakinja Udruženja "Žena BiH" o radno zasnovanom nasilju

 Iskustva stručnjakinja koja rade sa osobama koje su preživjele nasilje kao i sa počiniocima nasilja, o pojmu nasilja, kako ga prepoznati, zašto se događa, o Sigunoj kući itd.

Psihologinja Udruženja “Žena BiH” Dijana Vučetić

Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama svijeta bez obzira na  kulturu, rasu ,vjersko,politicko ili seksualno opredeljenje, drustveni  nivo i pol.

Pojavljuje se u različitim oblicima i uključuje fizičko nasilje, seksualno nasilje, psihičko nasilje i ekonomsko nasilje. Sto se tice ucestalosti, nasilje se moze desavati povremeno ili hronično...

Opširnije

 

Pozitivan primjer Austrije u radu sa počiniteljima nasilja


 

TRETMANSKI RAD S POČINITELJIMA NASILJA

Intervencije usmjerene na počinitelja nasilja imaju za cilj učinkovito i odmah zaustaviti buduće nasilje. One uključuju postupke kao što su: zahtjev za produljenje mjere udaljavanja iz doma, suradnju sa socijalnom službom radi zaštite djece tako da se nasilniku privremeno uskrate prava susretanja i druženja s djetetom. Kao i žrtvu, i počinitelja se informira o psihosocijalnom tretmanu nasilnika i gdje ga može dobiti. Važan aspekt ovih intervencija je usklađeno postupanje svih službi s nasilnikom, jer mu se time šalje jednoznačna poruka da se njegovo ponašanje ne tolerira i da ono vodi do loših posljedica po njega. Stoga se može reći da „sistem brine o žrtvama i počiniteljima“ – intervencije su odlučne i jasne...

Opširnije

 

Početna analiza stanja o programu psihosocijalnog tretmana za  počinitelje nasilja u FBiH


U linku ispod možete preuzeti pdf format ANALIZE.

Preuzmite...

 

 

 

--
-

www.zenabih.ba | email:zenabih@bih.net.ba

Tel/Fax: + 387 36 550 339 | Trg Ivana Krndelja 3, 88104 Mostar

message
--