Drugi newsletter

mail
banner
Newsletter n°2 - Decembar 2017.

Poštovani,

Dostavljamo Vam naš drugi newsletter u okviru Projekta " Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10". Newsletter je realizovan u okviru projekta „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, koje provodi Udruženje „Žena BIH“ u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad že­nama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

www.rad-sa-pociniteljima.org

 

 Udruženje "Žena BiH" Vam želi sretne praznike i puno uspjeha u Novoj 2018. godini

16 dana aktivizma

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kao i svake godine do sada „Žena BiH“ je sprovodila i učestvovala u kampanji, kako organizirajući svoje aktivnosti i ulične akcije u skolopu kampanje, tako i u učešću sa drugim organizacijama . Takođe smo učestvovali  u kampanji UN Womena-a "Isključimo nasilje"  koje provode u cilju prevencije i podizanja svijesti o nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama, a u sklopu 16 dana aktivizma...

 

Opširnije...

 

Čitaj između redova

 

Ako o nasilju iskreno ne progovorimo, nikad neće prestati - tema je kampanje “Čitaj između redova” koju je pokrenuo Avon povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv nasilja u porodici, te 16 dana aktivizma.

Naše Udruženje aktivno se uključilo u ovu kampanju, a svako može pomoći tako da posjeti stranicu progovoriprotivnasilja.ba i podijeli video kampanje sa stranice, a ako ste doživjele nasilje ostavite svoju priču u anonimnoj ispovjedaonici...

 

Opširnije...

 

Intervju sa Anitom Begić, magistricom socijalnog rada i porodičnom savjetnicom

 

Možete li nam se predstaviti, i reći nešto o Vašem radu?

Anita Begić rođena  1. ožujka 1975. godine u Sarajevu. Studij socijalnog rada završila je 2001. godine na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Dvogodišnjom izobrazbom za obiteljske savjetovatelje (Sistemski pristup), pod pokroviteljstvom Caritasa u RH, nastavljam stručno usavršavanje i vodim  Caritasovo obiteljsko savjetovalište u Mostaru od 2001. do 2009. gdje  sudjelujem i vodim niz psiho-socijalnih projekata, stručnih seminara i radionica. Od 2009. do danas uposlena sam u savjetovalištu za zaštitu braka, obitelji i djece u Ustanovi Centar za socijalni rad Grada Mostara i na Filozofskom fakultetu u Mostaru kao asistent na kolegijima Osnove savjetovanja, Socijalni rad s obitelji, Obiteljska terapija i Preventivni programi u socijalnom radu. Nastavljam znanstvenu izobrazbu od 2011. na poslijediplomskom doktorskom studiju na mostarskom sveučilištu, sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima  i objavljuje znanstvene i stručne radove. Područja znanstvenog interesa vezana su uz psiho-socijalni rad, komunikaciju, obitelj...

 

Opširnije...

 

Javna rasprava o Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji za područje HBŽ

 

U okviru projekta „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, kojeg provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u okviru UN Women projekta "Standard i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini" koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju,15.12.2017.godine u Livnu se održala Javna rasprava o Nacrtu Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji u HBŽ ...

 

Opširnije...

 

Sastanak koordinacionog tijela za provedbu Protokola pomoći žrtvama nasilja u HNK

 

 

 

Sastanak Koordinacionog tijela za provedbu Protokola o postupanju u slučajevima nasilja održan je  30.novembar 2017.godine u prostorijama Udruženja „Žena BiH“. Sastanku su prisustvovali predstavnici MUP-a HNK, MUP-a HNK Konjic, MUP-a HNK Jablanica, MUP-a HNK Čapljina,  Tužilaštva HNK, Ministarstva rada, zdravlja i socijalne skrbi HNK, Centra za socijalni rad Konjic, Centra za socijalni rad Grada Mostara  te predstavnica Kantonalne bolnice „Safet Mujić“...

 

Opširnije...

 

 

 

 

 

--
-

www.zenabih.ba | email:zenabih@bih.net.ba

Tel/Fax: + 387 36 550 339 | Trg Ivana Krndelja 3, 88104 Mostar

message
--