A+ A A-

Projekat: Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10


Udruženje „Žena BIH“ Mostar već nekoliko godina provode aktivnosti rada sa počiniteljima nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Naš rad je nastao  iz potrebe koja se javila na terenu. Naime, smatrali  smo da nije dovoljno raditi samo sa žrtvom nasilja nego  je potrebno raditi i sa nasilnicima, što se pokazali ispravnim.

U periodu od tri godine, kontaktiralo nas je oko 30 nasilnika (jedan dio dobrovoljno a drugi je nakon nakon prvog uspostavljenog kontakta, odbio ovu vrstu pomoći smatrajući da im nije potrebna) a na preporuku centara za socijalni rad, policije ili same žrtve. Pruža im se psihosocijalna i pravna podrška uz konstantnu saradnju sa drugim ustanovama i organizacijima.
Specifičan program rada sa počiniteljima nasilja se provodi još I u Tuzli I Modriči gdje postoje educirani timovi za psihosocijalni rad sa počiniteljima nasilja. Ove aktivnosti se u drugim dijelovima BIH provode sporadično i bez potrebnog multidisciplinarnog pristupa.
Od početka 2017.godine Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ i uz finansijsku podršku UN Women provodi projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, a u okviru UN Women projekta “Standard i i angažman za sprječavanje nasilja nad že¬nama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.
Opći cilj projekta je da doprinese provedbi ključnih dokumenata za borbu protiv nasilja i osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u porodici na području Kantona 10.
Aktivnosti projekta su usmjerene za analizu situacije u području tretmana počinitelja nasilja u porodici u BIH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu sa počiniteljima nasilja i osiguranje održivosti aktivnosti kroz potpisivanje Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.
Pristup koji predlažemo u ovom projektu će sigurno doprinijeti smanjenim brojem nasilja i eventualnim promjenama u nasilnom ponašanju, te inkluziji istih u društveni život sa što manje agresivnosti i nasilništva. Uz sve to profesionalci iz ustanova i nevladinih organizacija bi pored edukacije o radu sa počiniteljima nasilja, bili educirani i za  preventivno reagiranje kako  do nasilja u porodici ne bi ni došlo i na taj način zaštitili svakog pojedinca, a djecu ponajviše.

O PROJEKTU – UDRUŽENJA “ŽENA BIH” MOSTAR

Vijesti i najave

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org