A+ A A-

Javni poziv za edukatore na temu preovladavanje profesionalnog stresa stručnih radnika

OPIS ZADATAKA U OKVIRU EDUKACIJE

PREOVLADAVANJE PROFESIONALNOG STRESA STRUČNIH RADNIKA/CA

 

 

Informacija o projektu

 

Udruženje „Žena BIH“ u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ provodi projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, a u u okviru UN Women projekta “Standard i i angažman za sprječavanje nasilja nad že­nama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 

Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjeni socijalni problem u Bosni i Hercegovini. Ovaj oblik nasilja se još uvijek toleriše  i podrazumjeva socijalno prihvatljivim ponašanjem, a opravdava  tradicionalnim i patrijahalnim odnosom društva prema mjestu i ulozi žena u njemu.

Svi međunarodni i lokalni pravni propisi u Bosni i Hercegovini vezani za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama propisuju „programe rada sa počiniteljima nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

U tom smislu javila se potreba za povećanjem i harmonizacijom aktivnosti na ovom području rada, kao i za standardizacijom i širenjem servisa za tretman počinitelja nasilja u porodici.

Opći cilj projekta je da doprinese provedbi ključnih dokumenata za borbu protiv nasilja i osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u porodici na području Kantona 10.

Aktivnosti projekta su usmjerene za analizu situacije u području tretmana počinitelja nasilja u porodici u BIH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu sa počiniteljima nasilja i osiguranje održivosti aktivnosti kroz potpisivanje protokola o saradnji.

 

Cilj Edukacije:

Osnaživanje profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja u porodici – preovladavanje profesionalnog stresa stručnih radnika/ca.

Specifični ciljevi programa:

  • Razumevanje odnosa između nasilnika i stručnog/ne radnika/ce
  • Usvajanje pravila za uspostavljanje sigurnosti stručnih radnika/ca.
  • Rad na prevenciji profesionalnog stresa i zaštiti mentalnog zdravlja pomagača

Prednost se daje konkretnom iskustvu i praksi učesnika treninga u odnosu na teorijske modele i koncepte. Zbog toga, u metodološkom smislu, vježbe, diskusije i razmjena u grupi imaju prednost u odnosu na analizu i prezentaciju teorijskih modela.

 

Trening bi se trebao realizirati u ukupnom trajanju od 2 radna dana (12 radnih sati u mjesecu maju 2018.godine)

 

Naziv Modula: Prevladavanje profesionalnog stresa

 

Prednost u odabiru trenera/kinje imaće kandidati/kinje koji/e ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  1. relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
  2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti senzibilizacije predstavnika institucija u vezi sa prevencijom i intervencijom u oblasti rodno zasnovanog nasilja.
  3. relevantno radno iskustvo;
  4. predloženi plan i program

Dokumente koje je potrebno priložiti za prijavu:

  1. biografija;
  2. dokaz o predavačkom iskustvu;
  3. okvirni plan i program obuke, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;

 

Na ovaj poziv se može prijaviti jedan trener ili tim trenera. U slučaju da se prijavi tim udruženje „Žena BIH“ će zaključiti ugovor sa glavnim trenerom koji će biti zadužen za angažman drugih trenera koji će biti dio tima.

 

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Udruženja „Žena BIH“ Trg Ivana Krndelja broj 3, 88104 Mostar ili e-mailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 16.02.2018.godine.

 

Sve prijave moraju sadržavati biografije trenera ili ako se prijavljuje tim biografiju glavnog trenera i članova/ica tima. Udruženje „Žena BIH“ će nakon provedenog odabira kontaktirati najuspješnije podnosioce prijava.

 

Udruženje „Žena BiH“ ohrabruje trenerei  ženskog i muškog spola da se prijave na ovaj poziv.

 

 

Facebook

Vijesti

Marguerite

Dijagnostički izvještaj

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org