A+ A A-

Iskustva stručnjakinja Udruženja "Žena BiH" o radno zasnovanom nasilju Istaknuto

Iskustva stručnjakinja koja rade sa osobama koje su preživjele nasilje kao i sa počiniocima nasilja, o pojmu nasilja, kako ga prepoznati, zašto se događa, o Sigunoj kući itd.

Psihologinja Udruženja “Žena BiH” Dijana Vučetić

Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama svijeta bez obzira na  kulturu, rasu ,vjersko,politicko ili seksualno opredeljenje, drustveni  nivo i pol.

Pojavljuje se u različitim oblicima i uključuje fizičko nasilje, seksualno nasilje, psihičko nasilje i ekonomsko nasilje. Sto se tice ucestalosti, nasilje se moze desavati povremeno ili hronično . Iako nasilnik može biti bilo ko, muž, žena, svekar, svekrva, djeca, ili druga rodbina, u  većini slučajeva počinitelji nasilja su muškarci.

Kao najčesci uzroci nasilnog ponasanja u porodici se navode alkohol i zloupotreba opojnih droga, siromaštvo, posljedice rata i neke psiholoske  bolesti.

U velikom broju slučajeva nasilja u porodici radi se o oblicima nasilja koji nisu prepoznati, priznati ili kažnjivi iz razloga sto ih kazneni zakoni različitih zemalja ih ne prepoznaju kao zločine ili  Institucije ih ne smatraju ozbiljnim problemima, društvo ima visok prag tolerancije, društvene strukture i institucije održavaju nasilje ne sankcionišući ga, te cesto za nasilje protiv žena se u velikoj mjeri okrivljuju žene.

Iako je problem nasilja siroko rasprostranjen, i dalje je nedovoljno razvijena svijest o njegovom prijavljivanju. Kao razlozloge za to zrtve navode:

1.         Lični razlozi

 • Nepovjerenje prema institucijama,
 • Strah od počinitelja,
 • Nedostatak informacija o mogućoj pomoći,
 • Strah od reakcije porodice i/ili okoline,
 • Patrijarhalni okvir
 • Neprepoznavanje određenih oblika nasilja kao djela koja su sudski kažnjiva.

2.         Ekonomski razlozi

 • Nemogućnost osobe da postane ekonomski nezavisna,
 • Nemogućnost osobe da uzdržava djecu

3.         Problemi prijave i procesuiranja nasilja

 • Odsustvo podrške društvenih ustanova od kojih traži pomoć
 • Težak i diskriminatoran postupak prijavljivanja nasilja,
 • Dug i traumatizirajući sudski proces,
 • Niske kazne.

 

Prema zakonu zdravstveni i socijalni radnici, nastavnici, vaspitači, medicinske,obrazovne i druge ustanove, nevladine organizacije, kao i svaki građanin i član porodice koji znaju za slučaj nasilja u porodici obavezni su prijaviti slučaj policiji, nadležnom tužilaštvu ili centru za socijalni rad.

 

Voditeljica Sigurne kuće „Marguarita“ sociologinja Selma Alibašić

Sigurna kuća Udruženja “Žena BiH”-„Marguarita“ pruža adekvatan smještaj ženama, djevojkama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u sigurnoj kući, između ostalog, uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, kroz individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, medicinsko zbrinjavanje, pravnu pomoć, te ekonomsko osnaživanje.

Po dolasku u Sigurnu kuću žrtve nasilja dobivaju sigurno utočiste, zaštitu i podršku, što im je u prvim danima od izuzetnog značaja, jer u početku imaju strah od počinitelja nasilja, zbog čega im je važno da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Nakon sto prodje period adaptacije na novu sredinu  žene se uključuju  u psihosocijalne terapijske programe u kojima učestvuju psihijatri, edukovani psiholozi i sociolozi, pa se zahvaljujući tim tretmanima žrtvama nasilja vraća samopouzdanje i samopoštovanje

U  posljednje vrijeme povećan je broj žena koje nas kontaktiraju sto je jasan pokazatelj da sve veći broj žena želi izaći iz tog začaranog kruga nasilja. Najveći broj njih nam se javlja zbog psihološke i pravne pomoći ali i  zbog smještaja u našu Sigurnu kuću.

Podrška porodice je itekako bitna i od velikog je značaja za ženu koja želi napustiti nasilnu vezu. Poražavajuća je i činjenica da društvo ne prepoznaje problem nasilja. Ljudi zapravo ne žele prijaviti nasilje, ali i same žene koje trpe nasilje i to većinom zbog straha i osude okoline.

Većina  žena nije ekonomski neovisna pa su u većini slučajeva prinuđene da se vrate nasilniku.  Najveća prepreka sa kojom se susrećemo u radu sa ženama i djecom žrtvama nasilja jeste i način rada i odnosa djelatnika državnih institucija.

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti i najave

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org