A+ A A-

Poziv za posao konsultanta Istaknuto

OPIS KONSULTANTSKIH USLUGA

 

Razvijanje standarda i metodlogije rada sa počiniteljima nasilja

 

 

Informacija o projektu

 

Udruženje „Žena BIH“ u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ provodi projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, a u u okviru UN Women projekta “Standard i i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 

Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjeni socijalni problem u Bosni i Hercegovini. Ovaj oblik nasilja se još uvijek toleriše  i podrazumjeva socijalno prihvatljivim ponašanjem, a opravdava  tradicionalnim i patrijahalnim odnosom društva prema mjestu i ulozi žena u njemu.

Svi međunarodni i lokalni pravni propisi u Bosni i Hercegovini vezani za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama propisuju „programe rada sa počiniteljima nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. 

U tom smislu javila se potreba za povećanjem i harmonizacijom aktivnosti na ovom području rada, kao i za standardizacijom i širenjem servisa za tretman počinitelja nasilja u porodici.

Opći cilj projekta je da doprinese provedbi ključnih dokumenata za borbu protiv nasilja i osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u porodici na području Kantona 10. 

Aktivnosti projekta su usmjerene za analizu situacije u podrčju tretmana počinitelja nasilja u porodici u BIH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu sa počiniteljima nasilja i osiguranje održivosti aktivnosti kroz potpisivanje protokola o saradnji.

 

 

Ključne odgovornosti

 

U saradnji sa timom projekta i članovima Radne grupe razviti dokument respektujući:

• Međunarodne obaveze Bosne i Hercvegovine(Konvencija o eliminaciji deskriminacije nad ženama, Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici...),
• ZakonBosne i Hercegovine (Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBIH i RS, Krivični zakon FBIH i RS... i relevantne podzakonske akte),
• Dobre prakse - aktivnosti institucija i nevladinih organizacija u prevenciji i borbi protiv nasilja, posebno u radu sa počiniteljima nasilja,

 

Opis posla konsultanata:

 

• Razvijanje okvira za rad profesionalaca iz institucija (i nevladinih organizacija) sa počiniteljima nasilja
• Razvijanje standarda za rad sa počiniteljima nasilja (ko, na koji način, kojim metodama...)
• Razijanje metodologije rada sa počiniteljima nasilja (okvir za rad sa počiniteljima nasilja, praćenje slučaja od prvog kontakta do zaključivanja predviđenih intervencija; multidisciplinarna saradnja, koordinacij razmjene informacija, referalni mehanizmi, izvještavanje i monitoring)

 

 

Na ovaj poziv se može prijaviti jedan konsultant ili tim konsultanata. U slučaju da se prijavi tim udruženje „Žena BIH“ će zaključiti ugovor sa glavnim konsultantom koji će biti zadužen za angažman drugih konsultanata koji će biti dio tima. 

 

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Udruženja „Žena BIH“ Trg Ivana Krndelja broj 3, 88104 Mostar ili e-mailom na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  najkasnije do 22.9.2017.godine.

 

Sve prijave moraju sadržavati biografije konsultanta ili ako se prijavljuje tim biografiju glavnog konsultanta i članova/ica tima. Udruženje „Žena BIH“ će nakon provedenog odabira kontaktirati najuspješnije podnosioce prijava.

 

Udruženje „Žena BiH“ ohrabruje konsultante i ženskog i muškog spola da se prijave na ovaj poziv.

 

Vijesti i najave

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org