A+ A A-

Prezentacija istraživanja

OBAVJEST ZA MEDIJE

PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA

 

U četvrtak 28.09.2017. je u Livnu održana prezentacija Bazičnog istraživanja: Početna analiza stanja o programu psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja, autorice Anite Begić, v. Ass, mag.soc.rada, obiteljski savjetnik i konstelator, u izdanju Udruženja “Žena BIH” Mostar. Prezentacija je upriličena za predstavnike institucija, nevladinih organizacija i medija iz Kantona 10 koji u svom fokusu rada imaju nasilje nad ženama i nasilje u porodici te rad sa počiniteljima nasilja.

 

Istraživanje se provelo u okviru projekta „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“, koje provodi Udruženje „Žena BIH“ u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u okviru UN Women projekta “Standard i i angažman za sprječavanje nasilja nad že­nama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 

Cilj istraživanja je bio obezbjediti informacije o situaciji u oblasti programa tretmana za počinitelje nasilja u obitelji u Federaciji BiH.

U radu su prikazani zakonski i teorijski okvir koji uređuje nasilje u obitelji u F BiH te rezultati kva­litativne analize intervjua sa istaknutim predstavnicima relevantnih institucija u FBiH - stručnjacima u području rada s nasiljem nad ženama i u obitelji (N=13). Istraživanje je usmjereno na iskustvo predstav­nika relevantnih institucija koje se bave obiteljskim nasiljem, s programom za rad s počiniteljima nasi­lja u sklopu izrečene zakonske zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, na njihovo poimanje međuinstitucionalne suradnje i njihovo viđenje preventivnog djelovanja.

Rezultati istraživanja ukazuju na nedostatak programa i educiranih stručnjaka za rad s počiniteljima nasilja, ne­dostatno iskustvo, odnosno kompetencije za provođenje psihosocijalnog tretmana s počiniteljem nasilja.  Također, istaknuta je potreba za koordiniranom prevencijom, promocijom i razvojem ujednačenog programa psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja u FBiH, te stvaranjem pretpostavki za kvalitet­nom sustavnom i stručnom podrškom koju valja pružiti žrtvama nasilja, ali i počiniteljima radi suzbija­nja transgeneracijskog prenošenja i širenja obiteljskog nasilja.

Vijesti i najave

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org