A+ A A-

Priručnik za profesionalce

Povod za nastajanje ovog Priručnika je susret sa djevojčicom, koja je boravila  u  našoj  Sigurnoj  kući “Marguerite”.  Došla  je  sa  majkom,  koju  je muž  zlostavljao,  a  onda  je  djevojčica  progovorila  o  svojoj  patnji  koja  je svakim  danom  postajala  sve  veća.  I  niko  nije  znao  za  njenu  bol  i  njenu veliku tajnu. I niko, čak ni majka nije prepoznala tugu i jad.
Radeći trinaest godina sa ženama žrtvama brojnih vidova nasilja, došle smo do saznanja o tome koliko su djeca žrtve nasilja i koliko tuge i stra-ha ima u njihovim životima i koliko imaju nepovjerenja u nas odrasle.
Ovim priručnikom želimo da svoje bogato znanje i iskustva u bavljenju  problemom  nasilja  prenesemo  na  sve  one  koji  se  u  svom  radu  susreću sa djecom, te da stvorimo neki trajni materijal koji ćemo koristiti u našim edukacijama i koji želimo podariti drugima.
Tekstovi su nastajali iz naših iskustava i iskustava članova i članica Radne grupe, te korištenjem inostrane literature koja obrađuje tu temu. Neki tekstovi su napisani na osnovu znanja dobivenih u toku brojnih edukaci-ja koje smo pohađale, a mogu se primijeniti u BIH.
Priručnik  je  usmjeren  i  na  prevenciju,  koja  ukazuje  na  vezu  između naizgled  idealnog  i  stvarnosti  i  kako  prepoznati  ono  što  je  stvarno.  U Priručniku se upućuje na upotrebu referalnih mehanizma, koji postoje i koje svi trebamo koristiti.
Želja nam je da svi mi najprije poradimo na sopstvenim bazičnim stavovima  i  mogućim  predrasudama.  Tek  onda  će  sklop  stavova,  znanja  i ponašanja početi da zrači iz nas, kao dio nas samih i naše ukupne životne filozofije.
Suočeni sa situacijom ekstremne ljudske patnje, koju doživljavaju djeca žrtve nasilja želimo i ovim Priručnikom ponovo i opet ukazati o proble-mu nasilja nad djecom. Nasilje nije privatni nego društveni problem i NE MOŽEMO NE ČUTI, NE OSJEĆATI ILI NE VJEROVATI U ONO ŠTO ČUJEMO, NITI PORICATI POSTOJANJE TOG PROBLEMA.

Nadamo  se  da  će  ovaj  Priručnik  biti  od  koristi  odraslima,  a  i  djeci  uz
poruku djevojčice iz Sigurne kuće:
“ ...moja velika želja je da sva djeca, koja ikada osjete ovakvu bol i spoznaju,  da  se  obrate  za  pomoć,  da  ne  skrivaju  u  sebi  i  da  ne  dopuste  da neko krade njihove snove i djetinjstvo kao što je meni ukradeno.”

Azra Hasanbegović

Dodatne informacije

  • Izdavač: Udruženje Žena B&H
  • Za izdavača: Azra Hasanbegović
  • Urednik / ci: Mirela
  • Grafička obrada: OKO
  • Tiraž: 300 primjeraka

Facebook

Publikacije

Marguerite

Dijagnostički izvještaj

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org