A+ A A-

Asocijacija XY

http://www.asocijacijaxy.org/

Asocijacija XY je počela sa implementacijom projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini" 01.10.2016. godine. Projekat će trajati 28 mjeseci i realizovat će se na ukupno četiri lokacije - Livnu, Travniku, Istočnom Sarajevu i Bijeljini, u partnerstvu sa organizacijama CARE International, Snaga mladih Mostar, Perpetuum Mobile Banja Luka, Forum Teatar Istočno Sarajevo, Otaharin Bijeljina, Centar za građansku suradnju Livno i Nova vizija Novi Travnik.
Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos poboljšanju obrazovnih standarda i uključivanja mladih u borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Postizanje cilja je predviđeno kroz jačanje društvenog odgovora na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, i kroz uključivanje dječaka, mladića i žena u programe koji propituju rodne stereotipe u školi, u medijima i kroz rad sa vjerskim zajednicama.
Osnovni rezultati predviđeni projektom su:
1.    Muškarci, žene i mladi iz odabranih zajednica se uključuju u rad na stvaranju povoljnih društvenih stavova i ponašanja
2.    Mediji su aktivno uključeni u podizanje svijesti šire javnosti o posljedicama nasilja
nad ženama i važnosti uloge muškaraca kao jednih od nositelja promjena
3.    Predstavnici/e vjerskih zajednica u odabranim zajednicama su uključeni u prevenciju i postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja


Ciljne skupine predstavljaju mladi dobi između 15 i 26 godina, naročito dječaci i mladići u srednjim školama tehničkih smjerova obrazovanja i marginalizirani mladi ljudi, nastavno osoblje, roditelji, mediji i vjerske zajednice. Strategije postizanja ciljeva se zasnivaju na izgradnji kapaciteta lokalnih nevladinih oranizacija u odabranim lokacijama i zagovaranje za uključivanje programa M (Mladi) u školske programe. Planirane su studije prije i poslije rada sa mladima u 8 škola, te uspostavljanje 8 „Budi muško“ i 8 „Budi žensko“ klubova. Takođe su planirane i aktivnosti kampanje u odabranim lokacijama koje će uključivati novinare/ke, urednike/ice i blogere/blogerke o podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju. U četiri odabrane lokacije se radi na identifikaciji predstavnika/ica vjerskih zajednica sa kojima će se raditi na razvoju preporuka za uključivanje vjerskih zajednica u prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

http://www.asocijacijaxy.org/

Ekspertske organizacije - Aktivnosti

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org