A+ A A-

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlada RS

U periodu 26-28. juna, te 10-11. jula u Istočnom Sarajevu je održano 5 seminara o rodnoj ravnopravnosti za subjekte zaštite od nasilja u porodici sa područja grada Istočno Sarajevo i Zvornik, te opština Milići, Bratunac, Višegrad, Novo Goražde i Rudo. Cilj seminara je bio upoznati predstavnike institucija o uticaju rodnih uloga u društvu na nasilje nad ženama i u porodici, a u cilju sprečavanja institucionalnog seksizma, odnosno rodnih stereotipa u postupanju službenika koji rade u lancu sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja, kao i sekundarne viktimizacije žrtava ovog oblika nasilja. Seminar su vodile prof.dr Zorica Mršević (Institut za društvenih nauka Srbije) i Jasmina Nikolić (Viktimološko društvo Srbije) zajedno sa predstavnicama Gender centra Republike Srpske.

Seminari su održani u okviru projekta "Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici", koji realizuje Gender centar Republike Srpske uz finansijsku podršku UNWOMEN i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Krajnji cilj projekta je unapređenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i u porodici na lokalnom nivou, a navedeni seminari prvi su nizu edukativnih programa koji su predviđeni u okviru projekta.

Ekspertske organizacije - Aktivnosti

Analiza

O projektu

Projekat „Multidisciplinarni pristup u radu sa počiniteljima nasilja u porodici u Kantonu 10“ provodi Udruženje “Žena BiH” u partnerstvu sa Udrugom socijalnih radnika HBŽ, a u u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Implementacija projekta

UN Women BiH projekt “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”

Finansijska podrška projektu

Projekt finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Žena BiH Mostar

Trg Ivana Krndelja 3
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

+ 387 36 550 339

+ 387 36 558 526

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Design © Skype | Žena BiH. All rights reserved.

Premium templates by bigtheme.org