Logo
Printaj ovu stranu

Sastanak Upravnog Odbora Sigurne mreže

"Žena BiH" je prisustvovala sastanaku Upravnog Odbora Sigurne Mreže o nastavku djelovanja Sigurne mreže u 2016. godini. Teme sastanka je bila lobiranje za neusvajanje Zakona o zastiti nasilja u porodici, apliciranje za nove projekte, vidljivost Sigurne mreže, unapređenje djelovanja Sigurne mreže. plan realizacije aktivnosti Sigurne mreže do kraja 2016. godine i prijedlozi djelovanja zajedničkih aktivnosti u 2017 godini. Sastanak se održao 3.11.2016. godine u Sarajevu.